Damer

Falla fritt – fritt fall!  Flygande, gungande, glada. Damer.  Rakubrända. Somliga med badmössa andra utan. Fröjdefulla, på väg någonstans. Uppåt, utåt – i luften.