Svävare

Att falla långsamt. Att dala. Att sväva. Är skillnaden hastighet, riktning?

 

Rakubrända skulpturer.

fallskarm

fallskarmshoppare  fot